» Προφιλ


Η εταιρία VentiLife ΕΠΕ έχει σκοπό την προώθηση τεχνολογικά πρωτοπόρων, αποτελεσματικών και αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Επαγγελματιών της Υγείας και των ασθενών τους οπουδήποτε και αν τα χρειάζονται.


Τα κύρια αντικείμενά της περιστρέφονται γύρω από την αρχική της εξειδίκευση στην αναπνευστική υποστήριξη και περιλαμβάνουν προϊόντα εξοπλισμού νοσοκομείου, κατ'οίκον Νοσηλείας και κατ'οίκον Αναπνευστικής Υποστήριξης.


Για την ολοκληρωμένη παρουσία και υποστήριξη των πελατών της, ανέπτυξε δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Η προσήλωσή της στην συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, στην προώθηση της προσωπικής ανέλιξης των συνεργατών της, έχει δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα που υποστηρίζουν τις ανάγκες των προϊόντων, των πελατών και των προμηθευτών της και είναι η εγγύηση για το μέλλον της.


VentiLife Ltd. aims to promote technological radical, efficient and reliable products as well as services for the necessities of Health Professionals and their patients wherever they need them.


The company's main products are about its initial specialization in respiratory support and they include hospital equipment products, nursing home and home respiratory support.


For the complete presence and support of its customers, VentiLife Ltd. developed a large network of associates all over Greece. The company committed to provide continuous training of human resources and promote the personal development of its partners. All these efforts have created a dynamic team supporting the needs of products, customers and suppliers. That makes it the main guarantee for the company's future.